Правила користування сайтом

Редакція: травень 2022

Загальні положення

Ці "Правила" визначають порядок купівлі-продажу Товарів через Інтернет-магазин і відповідно до Цивільного Кодексу України є офіційною публічною офертою ПАТ "СОЛДІ І КО" (Продавця), адресованій фізичним та юридичним особам (Покупцям), при спільному згадуванні також іменовані "Сторони", а окремо — "Сторона".

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право - і дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення та виконання договору купівлі-продажу.

До відносин між Продавцем і Покупцем застосовуються положення Цивільного кодексу України, Закону України "Про захист прав споживачів", Закону України "Про електронну комерцію", Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.06 № 833), Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (затверджено наказом Міністерства економіки України від 19.04.07 № 104), Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями (затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.04.07 № 103) та інших чинних в Україні нормативно-правових актів.

Продавець залишає за собою право вносити зміни в ці Правила, без будь-якого попередження. Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування на сайті https://metalvis.ua.

Чинна версія Правил розміщена на сайті Інтернет-магазину.

1. Терміни та визначення

1.1. "Сайт", "Інтернет-магазин" - сайт інтернет-магазину https://metalvis.ua, - це інтернет-ресурс, за допомогою якого здійснюється надання інформації та реалізація (торгівля) товару відповідного асортименту, шляхом вчинення електронного правочину.

1.2. "Користувач" - користувач Сайту - особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

1.3. "Замовлення" — оформлений запит Покупця на покупку Товарів, обраних на Сайті, відправлений за допомогою мережі Інтернет та/або повідомлений Покупцем Продавцю за телефонами, вказаними на сайті.

1.4. "Платник" — Покупець або інша особа, яка за дорученням Покупця здійснює оплату замовлення відповідно до п. 4.2 цих Правил.

1.5. "Продавець" — юридична особа, що здійснює продаж товарів за допомогою Сайту, укладає договори купівлі-продажу товарів з покупцями шляхом вчинення електронного правочину на Сайті.

1.6. "Покупець" — будь-яка особа, яка придбаває, замовляє, використовує товари на Сайті, шляхом вчинення електронного правочину.

1.7. "Обробка персональних даних" — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

1.8. "Товар" — річ, яка є об'єктом купівлі-продажу на Сайті, не вилучена і не обмежена у цивільному обороті і представлена до продажу на Сайті.

1.9. "Ціна" – вартість Товарів або Виробів, з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

2. Правила

2.1. Інформація, розміщена на сайті, може використовуватися тільки за умови дотримання всіх вимог, тому просимо уважно прочитати Правила користування, що визначають порядок роздрібного продажу товарів через Інтернет-магазин. У випадку, якщо Ви не згодні з цими Правилами, будь ласка, відмовтеся від використання інформації.

2.2. Замовляючи товари через Інтернет-магазин, покупець погоджується з Правилами при оформленні Замовлення через кошик, e-mail або при наборі відповідного номера телефону.

2.3. Продавець залишає за собою право вносити зміни в ці Правила, в зв'язку з чим Покупець зобов'язується регулярно відстежувати зміни в Правилах, розміщених на сайті Інтернет-магазину https://metalvis.ua.

3. Інтелектуальна власність

3.1. Всі матеріали розміщенні на Сайті, включаючи товарні знаки, тексти, фотографії, малюнки, логотипи, зображення, емблеми, графіки і т.д., які знаходяться на цьому вебсайті, є виключною власністю Власника Сайту (Продавця).

3.2. Копіювання або використання всього або частини елементів Сайту дозволено користувачам Сайту лише в особистих інформаційних цілях.

3.3. Копіювання або використання вмісту Сайту в інших цілях забороняється. Будь-яке не обумовлене вище використання, включаючи розповсюдження, відтворення, переклад, перероблювання, здійснене без попередньої письмової згоди Власника Сайту, вважається порушенням виключних прав Власника Сайту.

3.4. Сайт розроблений таким чином, щоб якомога краще відповідати потребам наших відвідувачів. Переслідуючи цю мету, при вході на наш Сайт на Ваш комп’ютер завантажуються автоматично cookies-файли, які допомагають ідентифікувати сеанс користувача та спростити його авторизацію, зберегти історію переглядів та забезпечити оформлення замовлення у Кошику. З усім тим, Ви маєте змогу в будь-який час деактивувати дану інформацію, змінивши відповідні налаштування в Вашому веббраузері.

4. Оплата Замовлення

4.1. Покупець зобов’язується оплатити Замовлення.

4.2. У випадку, якщо Замовлення оплачується Платником, Покупець заявляє, що Платник діє за дорученням Покупця. Платник здійснюючи оплату за Покупця, погоджується на зарахування платежу в якості оплати за Замовлення Покупця.

4.3. Всі правовідносини, які випливають з відносин доручення відповідно до п. 4.2. цих Правил, Покупець та Платник врегульовують самостійно.

5. Права Покупця

5.1. Покупець має право купувати на Сайті товари, дотримуючись порядку, встановленого цими Правилами.

5.2. Покупець-фізична особа має право на обмін / повернення товару згідно ЗУ "Про захист прав споживачів", ознайомившись з правилами повернення товару.

6. Зобов'язання Покупця

6.1. Покупець зобов'язується в умовах, встановлених даними Правилами та положеннями публічного договору або двостороннього договору поставки, користуватися послугами https://metalvis.ua.

6.2. Покупець зобов'язаний оплатити Товар і прийняти його в установленому порядку.

6.3. Покупець зобов'язаний забезпечити секретність даних підключення, не розголошувати їх третім особам і забезпечити, щоб жодні треті особи не скористались його даними підключення для отримання послуг і (або) для Замовлення або придбання Товару у Продавця. Покупець несе відповідальність за будь-які дії третіх осіб, якщо вони здійснені з використанням даних підключення Покупця. Всі обов'язки і відповідальність, що виникли або пов'язані з діями третіх осіб з використанням даних підключення Покупця, покладаються на Покупця.

6.4. У разі зміни даних, зазначених Покупцем у формі реєстрації, Покупець зобов'язаний їх оновити.

6.5. Покупець зобов'язаний у формі реєстрації надати повну, детальну і правильну інформацію про себе. Якщо Покупець у формі реєстрації надає неточні чи невірні дані, Продавець має право анулювати реєстрацію і видалити дані або обмежити можливості Покупця користуватися Сайтом.

7. Права Продавця

7.1. Якщо Покупець намагається зашкодити стабільності та безпеці роботи Сайту або порушує свої зобов'язання, Продавець має право негайно і без попередження обмежити або зупинити можливість Покупця користуватися Сайтом або, в особливих випадках, анулювати реєстрацію Покупця.

7.2. Продавець залишає за собою право в будь-який час, не повідомивши Покупцеві, змінювати Сайт повністю або його окремі частини.

7.3. Продавець має право тимчасово або повністю перервати діяльність Сайту, заздалегідь про це не повідомивши Покупця.

8. Зобов'язання Продавця

8.1. Продавець зобов'язується довести до відома Покупця необхідну і правдиву інформацію про товар.

8.2. Продавець зобов'язується доставити замовлений Покупцем товар за вказаною ним адресою, з урахуванням умов, зазначених у розділі Сайту "Оплата і доставка".

8.3. Продавець залишає за собою право невиконання зобов'язань у разі виникнення форс-мажорних обставин.

9. Захист персональних даних

9.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

9.2. Продавець зобов'язується відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних" дотримуватися права Покупця на конфіденційність наданої ним інформації, зазначеної у формі реєстрації та оформлення Замовлення.

9.3. Не вважається порушенням передання Продавцем інформації, отриманої від Покупця, контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень тощо. Покупець також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження), а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

9.4. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

10. Характеристики товару

10.1. Характеристики кожного товару Сайту https://metalvis.ua вказуються в описах, розміщених на сайті.

10.2. Продавець не несе відповідальність за те, що товари в Інтернет-магазині за своїм кольором, формою або іншими параметрами можуть відрізнятися від реальних розмірів, форм або кольорів.

10.3. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривні з урахуванням ПДВ.

10.4. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

10.5. За кількістю товару допускаються відхилення ±3% (похибка, яка виникає при фасуванні товару з використанням електронних ваг).

11. Відповідальність

11.1. Покупець повністю відповідає за правдивість даних, зазначених у формі реєстрації. Якщо Покупець у формі реєстрації не надає точні дані, Продавець не несе відповідальність за наслідки, що виникають.

11.2. Покупець несе відповідальність за свої дії, користуючись сайтом Інтернет-магазину.

11.3. Продавець звільняється від будь-якої відповідальності у випадках, якщо шкода виникла через те, що Покупець, не врахувавши рекомендацій Продавця і своїх зобов'язань, не ознайомився з даними Правилами, попри те, що така можливість йому була надана.

11.4. Якщо в Інтернет-магазині https://metalvis.ua є посилання на сайти інших підприємств, установ, організацій та осіб, Продавець не несе відповідальність за розміщену ними інформацію і здійснювану діяльність.

11.5. У разі якщо не вдається вирішити суперечку або розбіжності шляхом переговорів, всі розбіжності розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.