Лабораторія фізико-механічних випробувань

До складу відділу технічного консалтингу входить лабораторія фізико-механічних випробувань кріпильних виробів.

«СОЛДІ І КО» - ЄДИНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  В УКРАЇНІ, У СКЛАДІ ЯКОГО ДІЄ ПОДІБНА ЛАБОРАТОРІЯ.

 

Аттестат аккредитации № GAS.L.804.016

 

Лабораторія атестована в Системі

незалежної сертифікації (SIC) 

згідно вимог ISO/IEC 17025:2017.

 

Атестат акредитації № GAS.L.804.016 від 25.02.2020.

 

 

Сертифікат визання вимірювальних можливостей

 

Лабораторія сертифікована

ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ".

 


Сертифікат № ПТ - 263 / 19 від 26.06.2019.

 

Постійно зростаючі вимоги до якості кріпильних виробів і матеріалів, необхідність проведення контролю якості продукції, що виготовляється та поставляється, на відповідність вимогам нормативних документів стали вагомими причинами для створення в грудні 2003 року лабораторії фізико-механічних випробувань кріпильних виробів і матеріалів.
 
Лабораторія укомплектована всіма необхідними випробувальними машинами, приладами, вимірювальними інструментами, які пройшли перевірку та опосвідчені на право використання в заявленій галузі акредитації лабораторії. В лабораторії працюють підготовлені і досвідчені фахівці – інженери-дослідники, техніки-лаборанти. Є нормативна база в галузі кріпильних виробів, що містить вичерпну інформацію про існуючі типи конструкцій та розмірів, технічні умови з детальним викладенням основних параметрів фізико-механічних властивостей кріпильних виробів і матеріалів.
 
Механічні випробування кріпильних виробів і матеріалів проводяться на методичній основі відповідно до вимог нормативних документів – ГОСТ, ДСТУ - ISO, DIN, ISO, EN.

 

У процесі контролю якості кріпильні вироби і матеріали піддають наступним випробуванням:

  1. Вимірювання параметрів нарізі.
  2. Розтягування: з метою визначення тимчасового опору на розрив σb (Н/мм2); умовної межі текучості σ0,2 (Н/мм2); міцності з'єднання головки зі стержнем (коса шайба); відносного подовження після розриву γ (%); відносного звуження після розриву φ (%).
  3. Твердість: за системами Віккерса, Роквелла.
  4. Мікротвердість: за системою Віккерса.
  5. Ударна в'язкість: з метою визначення роботи руйнування при ударі; коефіцієнта ударної в'язкості.
  6. Пробне навантаження.
  7. Коефіцієнт закручування при одночасному контролі зусилля затягування і моменту затягування різьбового з'єднання.
  8. Корозійна стійкість у середовищі нейтрального соляного туману.

 

Питання якості та надійності кріпильних виробів – це, перш за все, питання відповідності основних експлуатаційних характеристик кріпильних виробів вимогам нормативних документів.

Випробувальна лабораторія «СОЛДІ І КО» приймає замовлення на проведення випробувань на міцність кріпильних виробів у рамках галузі акредитації.

На підставі проведених випробувань лабораторією видаються такі документи:

  • протокол випробувань (результати випробувань і висновки);
  • свідоцтво якості (підтвердження відповідності вимогам нормативних документів).

 

ЛАБОРАТОРІЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ КРІПИЛЬНИХ ВИРОБІВ ГАРАНТУЄ ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ КОМПАНІЄЮ «СОЛДІ І КО».