Антикорозійний захист кріпильних виробів
Корозією називається процес руйнування металів при їх хімічній, електрохімічній або біохімічній взаємодії з навколишнім середовищем.
Процес корозії супроводжується окисленням металу і перетворенням його в ...